รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์รับสั่ง บัตร 30 บาท ก็อย่าปฏิเสธ - ข่าวสด ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์รับสั่ง บัตร 30 บาท ก็อย่าปฏิเสธ - ข่าวสด