ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

“Oncofertility Meeting 2019” “Oncofertility Meeting 2019”

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
“Oncofertility Meeting 2019” การธำรงภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง
ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 9:30-11:00 น 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
 
 
ONCOFERTILITY MEETING 2019
26 March 2019
9.00 - 12.00 a.m.  
Meeting Room 4th Floor 
Chulabhorn Hospital Building

 

 

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
“Oncofertility Meeting 2019” การธำรงภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง
ในวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 9:30-11:00 น 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
 
 
ONCOFERTILITY MEETING 2019
26 March 2019
9.00 - 12.00 a.m.  
Meeting Room 4th Floor 
Chulabhorn Hospital Building