ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

“เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ” “เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ”

“เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ” 
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กิจกรรมเสวนาให้ความรู้บนเวที วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น.
 
กำหนดการ
10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน
 
11.00 น. พิธีกร คุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ กล่าวต้อนรับ
 
11.10 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวเปิดโครงการและพิธีเปิด
ผู้บริหารราชวิทยาจุฬาภรณ์ ทีมแพทย์ และผู้ร่วมสนับสนุนถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
 
11.20 น. ร่วมพูดคุยกับทีมแพทย์ เปิดประตูสู่ “เทคโนโลยีผ่าตัดชนะทุกข้อพิชิตทุกโรคกระดูกเสื่อม” 
1) นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า (ข้อนิ้ว..ข้อมือ..ข้อศอก..ข้อไหล่) 
2) นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธ์ (กระดูกสันหลัง)
3) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย (ข้อสะโพก..ข้อเข่า)
4) นายแพทย์รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ (กระดูกหัก..กระดูกพรุน)
5) นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย (มะเร็งกระดูก)
 
11.50 น. กิจกรรมเสวนา “4 Pain Focus จับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ให้ชนะทุกข้อ” 
ประเด็น “นิ้วล็อคมือชาของฝากนักแชท, Text Neck Syndrome โรคฮิตยุคสังคมก้มหน้า, 
วิ่งออกกำลังกายอย่างไรชะลอข้อเข่าเสื่อม และเสริมสร้างกระดูกเบอร์D หยุดภาวะกระดูกพรุน”
พบกับ 
1) คุณโย - ยศวดี หัสดีวิจิตร ดาราสาวนักวิ่ง
2) คุณเต้ย – พงศกร เมตตาริกานนท์ ดารานักแสดง
3) โปรเม - เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟสาว
 
12.20 น. พิธีกรกล่าวสรุปกิจกรรมภายในงาน และเชิญผู้เข้าร่วมงานร่วมกิจกรรมในโซนต่างๆ
 
12.30 น. เชิญนักแสดง นักกีฬาเยี่ยมชมบูธ ตรวจเช็กกระดูกและร่วมกิจกรรมในโซนบริจาคสมทบทุน
สื่อมวลชนสัมภาษณ์แพทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ

 

“เช็กทุกจุด ชนะทุกข้อ” 
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กิจกรรมเสวนาให้ความรู้บนเวที วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น.
 
กำหนดการ
10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน
 
11.00 น. พิธีกร คุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ กล่าวต้อนรับ
 
11.10 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวเปิดโครงการและพิธีเปิด
ผู้บริหารราชวิทยาจุฬาภรณ์ ทีมแพทย์ และผู้ร่วมสนับสนุนถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
 
11.20 น. ร่วมพูดคุยกับทีมแพทย์ เปิดประตูสู่ “เทคโนโลยีผ่าตัดชนะทุกข้อพิชิตทุกโรคกระดูกเสื่อม” 
1) นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า (ข้อนิ้ว..ข้อมือ..ข้อศอก..ข้อไหล่) 
2) นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธ์ (กระดูกสันหลัง)
3) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย (ข้อสะโพก..ข้อเข่า)
4) นายแพทย์รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ (กระดูกหัก..กระดูกพรุน)
5) นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย (มะเร็งกระดูก)
 
11.50 น. กิจกรรมเสวนา “4 Pain Focus จับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ให้ชนะทุกข้อ” 
ประเด็น “นิ้วล็อคมือชาของฝากนักแชท, Text Neck Syndrome โรคฮิตยุคสังคมก้มหน้า, 
วิ่งออกกำลังกายอย่างไรชะลอข้อเข่าเสื่อม และเสริมสร้างกระดูกเบอร์D หยุดภาวะกระดูกพรุน”
พบกับ 
1) คุณโย - ยศวดี หัสดีวิจิตร ดาราสาวนักวิ่ง
2) คุณเต้ย – พงศกร เมตตาริกานนท์ ดารานักแสดง
3) โปรเม - เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟสาว
 
12.20 น. พิธีกรกล่าวสรุปกิจกรรมภายในงาน และเชิญผู้เข้าร่วมงานร่วมกิจกรรมในโซนต่างๆ
 
12.30 น. เชิญนักแสดง นักกีฬาเยี่ยมชมบูธ ตรวจเช็กกระดูกและร่วมกิจกรรมในโซนบริจาคสมทบทุน
สื่อมวลชนสัมภาษณ์แพทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ