ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

บรรยายหัวข้อ มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี บรรยายหัวข้อ มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี

บรรยายหัวข้อ มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี

โดย นพ. ณัฐวุฒิ กันตะถาวร

ณ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 - 13.00 น.