ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

ครอบครัวปลอดเบาหวาน วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ครอบครัวปลอดเบาหวาน วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพ “ครอบครัวปลอดเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก กับศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมพูดคุยกับทีมแพทย์ และคุณหมิง ชาลิสา บุญครองทรัพย์ ผู้เคยประสบภาวะหวานจัดหนักจนน้ำตาลพุ่งสูง ดำเนินรายการเสวนาโดยคุณไดอานา จงจินตนาการ


วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ


มหกรรมสุขภาพ “ครอบครัวปลอดเบาหวาน”
Prevent Diabetes :
รู้ว่าเสี่ยงต้อง...ควบคุม ปรึกษา รักษา “เบาหวาน”
เวลา 08.00 – 15.00 น. พบกับกิจกรรมหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ตรวจเช็กสุขภาพ ปรึกษาแพทย์ ควบคุม ลดเสี่ยงเบาหวาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย **กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด
ตรวจคัดกรอง “เบาหวาน” เบาใจถ้ารู้ทัน
 เจาะน้ำตาลในเลือด (ช่วงเช้าจำกัด 200 ท่าน / ช่วงบ่ายจำกัด 90 ท่าน)
 เจาะไขมันในเลือด (เฉพาะช่วงเช้า จำกัด 100 ท่าน)
 ตรวจตาเบาหวาน (เช้า-บ่าย จำกัด 200 ท่าน)
 ตรวจวัดความดันโลหิต
 ตรวจวัดปริมาณไขมันในร่างกาย
ปรึกษาอายุรแพทย์เฉพาะทาง
 อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต
 จักษุแพทย์ตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
 อายุรกรรมทั่วไป
 อายุรกรรมโลหิตวิทยา

Discover Diabetes :
รู้รอบด้าน “เบาหวาน” เข้าใจเบาหวานเชิงรุก หยุดโรคแทรกซ้อน
เพราะโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน อาจส่งอันตรายถึงชีวิต
เวลา 11.00 – 12.30 น. กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ กับทีมอายุรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมพูดคุยกับ คุณหมิง ชาลิสา บุญครองทรัพย์ อดีตนางสาวไทย ผู้เคยประสบภาวะหวานจัดหนักจนน้ำตาลพุ่งสูง

Manage Diabetes :
จัดไลฟ์สไตล์ดีต่อสุขภาพร่วมมือพิชิตโรค “เบาหวาน”
แค่เปลี่ยนชีวิตก็ลดเสี่ยงเบาหวาน
1.เป็น “เบาหวาน” คิดก่อนกิน ปรึกษานักกำหนดอาหาร
แนะนำโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ลดหวาน มัน เค็ม
2.ฟิตร่างกาย ลดเสี่ยง “เบาหวาน”
แนะนำออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้สูงอายุ
3.บริการฉีดวัคซีนสร้างเกราะคุ้มกัน :
+ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเข็มละ 495 บาท

+ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ราคาเข็มละ 2,250 บาท

4.บริการเปิดประวัติผู้ป่วยใหม่ และนัดหมายแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

*ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 250 ท่านแรก รับอาหารกลางวันฟรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง >>https://forms.gle/14MBgbMDLzGyMrwR8

 

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพ “ครอบครัวปลอดเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก กับศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมพูดคุยกับทีมแพทย์ และคุณหมิง ชาลิสา บุญครองทรัพย์ ผู้เคยประสบภาวะหวานจัดหนักจนน้ำตาลพุ่งสูง ดำเนินรายการเสวนาโดยคุณไดอานา จงจินตนาการ


วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ


มหกรรมสุขภาพ “ครอบครัวปลอดเบาหวาน”
Prevent Diabetes :
รู้ว่าเสี่ยงต้อง...ควบคุม ปรึกษา รักษา “เบาหวาน”
เวลา 08.00 – 15.00 น. พบกับกิจกรรมหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ตรวจเช็กสุขภาพ ปรึกษาแพทย์ ควบคุม ลดเสี่ยงเบาหวาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย **กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด
ตรวจคัดกรอง “เบาหวาน” เบาใจถ้ารู้ทัน
 เจาะน้ำตาลในเลือด (ช่วงเช้าจำกัด 200 ท่าน / ช่วงบ่ายจำกัด 90 ท่าน)
 เจาะไขมันในเลือด (เฉพาะช่วงเช้า จำกัด 100 ท่าน)
 ตรวจตาเบาหวาน (เช้า-บ่าย จำกัด 200 ท่าน)
 ตรวจวัดความดันโลหิต
 ตรวจวัดปริมาณไขมันในร่างกาย
ปรึกษาอายุรแพทย์เฉพาะทาง
 อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต
 จักษุแพทย์ตรวจตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
 อายุรกรรมทั่วไป
 อายุรกรรมโลหิตวิทยา

Discover Diabetes :
รู้รอบด้าน “เบาหวาน” เข้าใจเบาหวานเชิงรุก หยุดโรคแทรกซ้อน
เพราะโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน อาจส่งอันตรายถึงชีวิต
เวลา 11.00 – 12.30 น. กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ กับทีมอายุรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมพูดคุยกับ คุณหมิง ชาลิสา บุญครองทรัพย์ อดีตนางสาวไทย ผู้เคยประสบภาวะหวานจัดหนักจนน้ำตาลพุ่งสูง

Manage Diabetes :
จัดไลฟ์สไตล์ดีต่อสุขภาพร่วมมือพิชิตโรค “เบาหวาน”
แค่เปลี่ยนชีวิตก็ลดเสี่ยงเบาหวาน
1.เป็น “เบาหวาน” คิดก่อนกิน ปรึกษานักกำหนดอาหาร
แนะนำโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ลดหวาน มัน เค็ม
2.ฟิตร่างกาย ลดเสี่ยง “เบาหวาน”
แนะนำออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้สูงอายุ
3.บริการฉีดวัคซีนสร้างเกราะคุ้มกัน :
+ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเข็มละ 495 บาท

+ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ราคาเข็มละ 2,250 บาท

4.บริการเปิดประวัติผู้ป่วยใหม่ และนัดหมายแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

*ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 250 ท่านแรก รับอาหารกลางวันฟรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง >>https://forms.gle/14MBgbMDLzGyMrwR8