ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 14.00 น. “ข้อดี… สูงวัยเป็นสุข” Happy Elderly Life สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 14.00 น. “ข้อดี… สูงวัยเป็นสุข” Happy Elderly Life สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เสาร์สุขภาพดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 พบกับทีมแพทย์จากศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ร่วมกับ คลินิกสูงวัยและความจำ และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬา และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ข้อดี… สูงวัยเป็นสุข” Happy Elderly Life
เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

✅ ส่งเสริมการดูแล ป้องกัน รักษา ลดความเสี่ยงจากความเสื่อม…สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย
✅ เจาะลึกทุกข้อเพื่อผู้สูงอายุกับทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1️⃣ สร้างกระดูกเบอร์ดี ห่างไกลโรคกระดูกพรุน
บรรยายโดย นพ.รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์

2️⃣ อย่าทนปวดหลัง…เพราะกระดูกหลังเสื่อม
บรรยายโดย นพ.ศิรวิชญ์ สุวิทยะศิริ

3️⃣ สมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์
บรรยายโดย พญ.จินตนา อาศนะเสน

4️⃣ พัฒนาการทรงตัวป้องกันการล้มในผู้สูงวัย
บรรยายโดย นพ.อนุพันธ์ ตันธนาธิป

5️⃣ เข่าเสื่อมก็ออกกำลังกายได้อย่างเป็นสุข
บรรยายโดย นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิ์ชัย

6️⃣ ธรรมชาติบำบัด ลดปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม
บรรยายโดย นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย

7️⃣ การรักษาข้อเข่าเสื่อมแบบองค์รวม
บรรยายโดย นพ.ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย

✅ สูงวัยให้เข่าสตรอง
เปลี่ยน “ภาระ” เป็น “พลัง” ของการขับเคลื่อน
เปิดใจกับผู้ที่เคยได้รับการเปลี่ยนข้อเข่าให้กลับมาสตรองได้อีกครั้ง

พร้อมร่วมฉลองความสำเร็จกับศูนย์ศัลกรรมกระดูกและข้อที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าครบ 100 ราย ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจวัดความดันโลหิต แนะนำโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ แนะนำการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ทดสอบความแข็งแรงของสมรรถภาพร่างกาย และอาหารว่าง+อาหารกลางวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง >> https://forms.gle/kpDzDzYoE7W2qNki7

สอบถามโทร 0 2576-6833-36

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เสาร์สุขภาพดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 พบกับทีมแพทย์จากศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ร่วมกับ คลินิกสูงวัยและความจำ และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬา และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ข้อดี… สูงวัยเป็นสุข” Happy Elderly Life
เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

✅ ส่งเสริมการดูแล ป้องกัน รักษา ลดความเสี่ยงจากความเสื่อม…สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย
✅ เจาะลึกทุกข้อเพื่อผู้สูงอายุกับทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1️⃣ สร้างกระดูกเบอร์ดี ห่างไกลโรคกระดูกพรุน
บรรยายโดย นพ.รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์

2️⃣ อย่าทนปวดหลัง…เพราะกระดูกหลังเสื่อม
บรรยายโดย นพ.ศิรวิชญ์ สุวิทยะศิริ

3️⃣ สมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์
บรรยายโดย พญ.จินตนา อาศนะเสน

4️⃣ พัฒนาการทรงตัวป้องกันการล้มในผู้สูงวัย
บรรยายโดย นพ.อนุพันธ์ ตันธนาธิป

5️⃣ เข่าเสื่อมก็ออกกำลังกายได้อย่างเป็นสุข
บรรยายโดย นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิ์ชัย

6️⃣ ธรรมชาติบำบัด ลดปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม
บรรยายโดย นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย

7️⃣ การรักษาข้อเข่าเสื่อมแบบองค์รวม
บรรยายโดย นพ.ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย

✅ สูงวัยให้เข่าสตรอง
เปลี่ยน “ภาระ” เป็น “พลัง” ของการขับเคลื่อน
เปิดใจกับผู้ที่เคยได้รับการเปลี่ยนข้อเข่าให้กลับมาสตรองได้อีกครั้ง

พร้อมร่วมฉลองความสำเร็จกับศูนย์ศัลกรรมกระดูกและข้อที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าครบ 100 ราย ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

*ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจวัดความดันโลหิต แนะนำโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ แนะนำการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ทดสอบความแข็งแรงของสมรรถภาพร่างกาย และอาหารว่าง+อาหารกลางวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง >> https://forms.gle/kpDzDzYoE7W2qNki7

สอบถามโทร 0 2576-6833-36