ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้มะเร็งนรีเวชกับหญิงไทย “ห่างไกล” หรือต้อง “ห่วงกัน” ณ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ กิจกรรมให้ความรู้มะเร็งนรีเวชกับหญิงไทย “ห่างไกล” หรือต้อง “ห่วงกัน”

กิจกรรมให้ความรู้มะเร็งนรีเวชกับหญิงไทย “ห่างไกล” หรือต้อง “ห่วงกัน”

โดย นพ. ณัฐวุฒิ กันตะถาวร

ณ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 - 13.00 น.

กิจกรรมให้ความรู้มะเร็งนรีเวชกับหญิงไทย “ห่างไกล” หรือต้อง “ห่วงกัน”

ณ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 - 13.00 น.