ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่

Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน

เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดทำของที่ระลึกการกุศล

“Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 942-0-08989-9 I ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 236-1-00491-0

 

ภายในงาน “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป พบกับ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ และเหล่าคนดังที่จะมาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ “สุขแห่งการให้” ที่ได้จากน้ำพระทัย รัชกาลที่ ๙ โดยหม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, ดร.สุพัตรา จิราธิวัฒน์, มาริษา สมบัติบูรณ์, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, อลิสา อินทเสนี, กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ และโบว์-เมลดา สุศรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ธ ผู้ทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจ ทรงเป็นทั้งต้นแบบแห่งการพัฒนาและแบ่งปันด้านต่าง ๆ เพื่อสังคม และทรงสถิตในดวงใจของคนไทยทั้งปวง

 

พร้อมชมนิทรรศการพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และการจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ได้ทรงพระราชทานให้ทางมูลนิธิฯ นำมาจัดทำของที่ระลึกจากลายภาพฝีพระหัตถ์ เพื่อออกร้านจำหน่ายจัดหารายได้สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากการออกร้านจำหน่ายของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ รวมทั้งสินค้าจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คุณไหมทอง สุนัขทรงเลี้ยง” จากบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด และบูธกิจกรรม Health and Heart for Cancer ให้บริการประเมินความเสี่ยง ปรึกษาป้องกันโรคมะเร็งจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งกับกิจกรรมของ Art for Cancer โดยมีศิลปินจิตอาสาวาดภาพและจำหน่ายของที่ระลึกเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ร่วมเป็นหนึ่งพลังแห่งการ”การให้”ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สานหัวใจแห่งการแบ่งปันในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

สอบถามข้อมูลได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ โทร 0 2576 6100 ต่อ 8110

หรือติดตามข้อมูลได้ทาง www.facebook.com/BhadraMaharajanusorn/

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่

Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน

เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดทำของที่ระลึกการกุศล

“Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 942-0-08989-9 I ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 236-1-00491-0

 

ภายในงาน “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป พบกับ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ และเหล่าคนดังที่จะมาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ “สุขแห่งการให้” ที่ได้จากน้ำพระทัย รัชกาลที่ ๙ โดยหม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, ดร.สุพัตรา จิราธิวัฒน์, มาริษา สมบัติบูรณ์, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, อลิสา อินทเสนี, กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ และโบว์-เมลดา สุศรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ธ ผู้ทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจ ทรงเป็นทั้งต้นแบบแห่งการพัฒนาและแบ่งปันด้านต่าง ๆ เพื่อสังคม และทรงสถิตในดวงใจของคนไทยทั้งปวง

 

พร้อมชมนิทรรศการพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และการจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ได้ทรงพระราชทานให้ทางมูลนิธิฯ นำมาจัดทำของที่ระลึกจากลายภาพฝีพระหัตถ์ เพื่อออกร้านจำหน่ายจัดหารายได้สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากการออกร้านจำหน่ายของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ รวมทั้งสินค้าจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คุณไหมทอง สุนัขทรงเลี้ยง” จากบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด และบูธกิจกรรม Health and Heart for Cancer ให้บริการประเมินความเสี่ยง ปรึกษาป้องกันโรคมะเร็งจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งกับกิจกรรมของ Art for Cancer โดยมีศิลปินจิตอาสาวาดภาพและจำหน่ายของที่ระลึกเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ร่วมเป็นหนึ่งพลังแห่งการ”การให้”ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สานหัวใจแห่งการแบ่งปันในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

สอบถามข้อมูลได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ โทร 0 2576 6100 ต่อ 8110

หรือติดตามข้อมูลได้ทาง www.facebook.com/BhadraMaharajanusorn/