ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ Bhattara Maha Raja Memorial Medical Centre

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

> วีดีทัศน์โครงการ

90th Anniversary Celebration of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Bromnabibibit, Chulabhorn Hospital Building, extension of 400 beds within the Government Complex, Chaengwattana Road.

> Watch Video