กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รั ก ษ า แบบมีระยะห่าง ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รั ก ษ า แบบมีระยะห่าง ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

 

 
“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
เพราะว่าเราอยากให้ "ผู้ ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง"
ติดต่อปรึกษาเรามาก่อน...ยังไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
 
ขั้นตอน “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง”
1. แอด LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ค้นหาชื่อว่า Chulabhornhospital ในแอพพลิเคชั่น LINE
หรือกดลิ้ง Add Friend > http://nav.cx/8DqLuQm
 
2. กดเมนู “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อเข้าถึงช่องทางการปรึกษาในคลินิกมะเร็งต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
2.1 ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับบริการ ยังไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ประสานงาน ปรึกษา คัดกรอง และนัดหมายผ่านไลน์ก่อน
 
2.2 ผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัดรับบริการรักษาด้านต่างๆ ปรึกษาผ่านไลน์โดยกดปุ่มเลือกตามประเภทการนัดของท่าน เพื่อเข้าถึงการปรึกษาผ่านไลน์ในคลินิกมะเร็งต่างๆที่ท่านเข้ารับบริการ
 
———————————————
“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
ให้ผู้ป่วย....และ....ผู้ให้บริการรักษา
ลดการเผชิญหน้าและมีระยะห่างกันทางสังคม
S o c i a l D i s t a n c i n g
ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา

 

 
“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
เพราะว่าเราอยากให้ "ผู้ ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง"
ติดต่อปรึกษาเรามาก่อน...ยังไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
 
ขั้นตอน “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง”
1. แอด LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ค้นหาชื่อว่า Chulabhornhospital ในแอพพลิเคชั่น LINE
หรือกดลิ้ง Add Friend > http://nav.cx/8DqLuQm
 
2. กดเมนู “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อเข้าถึงช่องทางการปรึกษาในคลินิกมะเร็งต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
2.1 ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับบริการ ยังไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ประสานงาน ปรึกษา คัดกรอง และนัดหมายผ่านไลน์ก่อน
 
2.2 ผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัดรับบริการรักษาด้านต่างๆ ปรึกษาผ่านไลน์โดยกดปุ่มเลือกตามประเภทการนัดของท่าน เพื่อเข้าถึงการปรึกษาผ่านไลน์ในคลินิกมะเร็งต่างๆที่ท่านเข้ารับบริการ
 
———————————————
“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
ให้ผู้ป่วย....และ....ผู้ให้บริการรักษา
ลดการเผชิญหน้าและมีระยะห่างกันทางสังคม
S o c i a l D i s t a n c i n g
ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา