กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รั ก ษ า แบบมีระยะห่าง ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รั ก ษ า แบบมีระยะห่าง ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

 

บริการติดต่อปรึกษาทางไกลมาก่อนสำหรับ "ผู้ ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง" ผ่านเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” TELE-ONCOLOGY ทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ @Chulabhornhospital
 
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยมะเร็งทุกรายที่ต้องการเข้ารับการปรึกษาและเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรายังเปิดให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เราได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยมะเร็งทั้งรายใหม่และรายเก่า โดยเปิดช่องทางบริการติดต่อปรึกษาทางไกลมาก่อนผ่านเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” ทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
ขั้นตอนการปรึกษามะเร็งผ่านไลน์
1.แอด LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คลิก > https://lin.ee/ov8tVUI
2.กดเลือกเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” TELE-ONCOLOGY
3.กดเลือกประเภทบริการที่ต้องการปรึกษา
  • หากท่านยังไม่เคยเข้ารับรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คลิกเลือก “ผู้ป่วยมะเร็งใหม่” เลือกชนิดมะเร็งที่ท่านได้รับการวินิจฉัยหรือสงสัยและต้องการส่งรายละเอียดปรึกษา
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่มีนัดหมายกับทางโรงพยาบาลกดเลือก “ผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัด” ปรึกษาผ่านไลน์โดยกดปุ่มเลือกตามประเภทการนัดของท่าน เพื่อเข้าถึงการปรึกษาผ่านไลน์ในคลินิกมะเร็งต่างๆที่ท่านเข้ารับบริการ
  • บริการปรึกษาด้าน”ฉายรังสีรักษา”
  • นัดตรวจเพทสแกน (บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพท-ซีที เพท-เอ็มอาร์ไอ ซีที เอ็มอาร์ไอ)
  • บริการปรึกษาด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
4.เมื่อเลือกบริการที่ท่านต้องการปรึกษา ระบบจะให้ท่านแอดไลน์ของคลินิกที่ท่านต้องส่งเอกสารปรึกษาหรือนัดหมายบริการต่างๆ
5.คลินิกติดต่อกลับผ่านไลน์พร้อมนัดหมายการเข้ารับบริการต่อไป
 
 
 
 

 

 
“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
เพราะว่าเราอยากให้ "ผู้ ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง"
ติดต่อปรึกษาเรามาก่อน...ยังไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
 
ขั้นตอน “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง”
1. แอด LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ค้นหาชื่อว่า Chulabhornhospital ในแอพพลิเคชั่น LINE
หรือกดลิ้ง Add Friend > http://nav.cx/8DqLuQm
 
2. กดเมนู “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อเข้าถึงช่องทางการปรึกษาในคลินิกมะเร็งต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
2.1 ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับบริการ ยังไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ประสานงาน ปรึกษา คัดกรอง และนัดหมายผ่านไลน์ก่อน
 
2.2 ผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัดรับบริการรักษาด้านต่างๆ ปรึกษาผ่านไลน์โดยกดปุ่มเลือกตามประเภทการนัดของท่าน เพื่อเข้าถึงการปรึกษาผ่านไลน์ในคลินิกมะเร็งต่างๆที่ท่านเข้ารับบริการ
 
———————————————
“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
ให้ผู้ป่วย....และ....ผู้ให้บริการรักษา
ลดการเผชิญหน้าและมีระยะห่างกันทางสังคม
S o c i a l D i s t a n c i n g
ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา