กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

3-6 กันยายน 2563 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 3-6 กันยายน 2563 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยครั้งนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test บริการตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบซี และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิมหาราชานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 3 -6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป
กิจกรรมในวันที่ 3 กันยายน 2563 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ พร้อมทั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กิจกรรมบนเวทีในวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 12.50 น. พบกับ Health Talk หัวข้อ "มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV " บรรยายให้ความรู้โดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
และกิจกรรมในวันที่ 6 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจาก ศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มาเยี่ยมการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และพร้อมรับมอบเงินที่ได้จากกิจกรรมสอยดาวเพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยครั้งนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test บริการตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบซี และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิมหาราชานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 3 -6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป
กิจกรรมในวันที่ 3 กันยายน 2563 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ พร้อมทั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กิจกรรมบนเวทีในวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 12.50 น. พบกับ Health Talk หัวข้อ "มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV " บรรยายให้ความรู้โดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
และกิจกรรมในวันที่ 6 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจาก ศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มาเยี่ยมการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และพร้อมรับมอบเงินที่ได้จากกิจกรรมสอยดาวเพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ต่อไป