กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

2 ตุลาคม 2561 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รณรงค์ให้ความรู้หญิงไทยตรวจภายในป้องกันมะเร็งนรีเวช และตรวจคัดกรองโรคทางตา ให้แก่บุคลากรศาลปกครอง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รณรงค์ให้ความรู้หญิงไทยตรวจภายในป้องกันมะเร็งนรีเวช และตรวจคัดกรองโรคทางตา ให้แก่บุคลากรศาลปกครอง

กรุงเทพฯ 2 ตุลาคม 2561: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำทีมโดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันถาวร แพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวช ขึ้นเวทีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งนรีเวชและมะเร็งรังไข่ในหัวข้อ “มะเร็งนรีเวชกับหญิงไทย ห่างไกลหรือต้องห่วงกัน” ณ ห้องสัมมนา อาคารสำนักงานศาลปกครอง เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้ผู้หญิงไทย อย่าเขินอายที่จะเข้ารับบริการตรวจภายในทุกปีเพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งนรีเวชที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังมีการให้บริการแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก บริการตรวจคัดกรองโรคทางตา โดยนายแพทย์ธัชปชา กะสีวัฒน์ จักษุเเพทย์ สาขาจอประสาทตาเเละวุ้นตา ให้บริการตรวจวัดค่าสายตา สั้น ยาว เอียง บริการตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ บริการตรวจวัดความดันลูกตา และบริการตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความใส่ใจและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ เพื่อการมองเห็นที่สดใสยาวนานโดยมี นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก

 

กรุงเทพฯ 2 ตุลาคม 2561: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำทีมโดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันถาวร แพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวช ขึ้นเวทีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งนรีเวชและมะเร็งรังไข่ในหัวข้อ “มะเร็งนรีเวชกับหญิงไทย ห่างไกลหรือต้องห่วงกัน” ณ ห้องสัมมนา อาคารสำนักงานศาลปกครอง เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้และปรับทัศนคติให้ผู้หญิงไทย อย่าเขินอายที่จะเข้ารับบริการตรวจภายในทุกปีเพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งนรีเวชที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังมีการให้บริการแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก บริการตรวจคัดกรองโรคทางตา โดยนายแพทย์ธัชปชา กะสีวัฒน์ จักษุเเพทย์ สาขาจอประสาทตาเเละวุ้นตา ให้บริการตรวจวัดค่าสายตา สั้น ยาว เอียง บริการตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ บริการตรวจวัดความดันลูกตา และบริการตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา นายเเพทย์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความใส่ใจและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ เพื่อการมองเห็นที่สดใสยาวนานโดยมี นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก