กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รณรงค์ให้ความรู้โรคกระดูกและข้อ กลุ่มบุคลากรศาลปกครอง 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รณรงค์ให้ความรู้โรคกระดูกและข้อ กลุ่มบุคลากรศาลปกครอง

กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2561: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำทีมโดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาจุลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ทางมือ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขึ้นเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมคนในยุค 4.0 ที่เสี่ยงต่อโรคกระดูกและข้อ ในหัวข้อ “4 Pain Focus จับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ให้ชนะทุกข้อ” ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกระดูกและข้อของตนเอง ภายใต้แคมเปญรณรงค์ “เช็คทุกจุด ชนะทุกข้อ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตท่ากายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดจากออฟฟิตซินโดรม โดย ทีมคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ภายในกิจกรรมยังมีการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการตรวจความหนาแน่นกระดูก บริการตรวจโครงสร้างฝ่าเท้า บริการทดสอบความแข็งแรงของสมรรถภาพร่างกาย โดยนักเวชศาสตร์การกีฬา และบริการกายภาพบำบัดลดปวด โดยนักกายภาพบำบัด โดยมี นายณัฐ รัฐอมฤต อธิบดีศาลปกครอง ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก

กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2561: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำทีมโดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาจุลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ทางมือ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขึ้นเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมคนในยุค 4.0 ที่เสี่ยงต่อโรคกระดูกและข้อ ในหัวข้อ “4 Pain Focus จับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ให้ชนะทุกข้อ” ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกระดูกและข้อของตนเอง ภายใต้แคมเปญรณรงค์ “เช็คทุกจุด ชนะทุกข้อ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตท่ากายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดจากออฟฟิตซินโดรม โดย ทีมคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ภายในกิจกรรมยังมีการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการตรวจความหนาแน่นกระดูก บริการตรวจโครงสร้างฝ่าเท้า บริการทดสอบความแข็งแรงของสมรรถภาพร่างกาย โดยนักเวชศาสตร์การกีฬา และบริการกายภาพบำบัดลดปวด โดยนักกายภาพบำบัด โดยมี นายณัฐ รัฐอมฤต อธิบดีศาลปกครอง ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก