กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

8 - 9 พฤศจิกายน 2561 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รณรงค์คนไทยใส่ใจกระดูกและข้อ จัดบรรยายความรู้ พร้อมตรวจคัดกรอง บุคลากรธนาคารไทยพาณิชย์ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รณรงค์คนไทยใส่ใจกระดูกและข้อ จัดบรรยายความรู้ พร้อมตรวจคัดกรอง บุคลากรธนาคารไทยพาณิชย์

กรุงเทพฯ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำทีมโดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาจุลศาสตร์และศัลยศาสตร์ทางมือ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระดูกและข้อ ในหัวข้อ “4 Pain Focus จับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ให้ชนะทุกข้อ” ณ หอประชุมมหิศร ชั้น 1 ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ รวมถึงออกหน่วยแพทย์บริการตรวจคัดโรคกระดูกและข้อ โดยให้บริการ บริการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อร่างกาย ความยืดหยุ่นและการทรงตัว ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจโครงสร้างฝ่าเท้า และบริการกายภาพบำบัด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลใส่ใจสุขภาพกระดูกและข้อของตนเองในทุกช่วงวัย  โดยมี นายศิริพงษ์ สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการด้าน benefit management และผู้จัดการด้าน Employee benefits management ให้การต้อนรับ

 

กรุงเทพฯ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำทีมโดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางสาขาจุลศาสตร์และศัลยศาสตร์ทางมือ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระดูกและข้อ ในหัวข้อ “4 Pain Focus จับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ให้ชนะทุกข้อ” ณ หอประชุมมหิศร ชั้น 1 ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ รวมถึงออกหน่วยแพทย์บริการตรวจคัดโรคกระดูกและข้อ โดยให้บริการ บริการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อร่างกาย ความยืดหยุ่นและการทรงตัว ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจโครงสร้างฝ่าเท้า และบริการกายภาพบำบัด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลใส่ใจสุขภาพกระดูกและข้อของตนเองในทุกช่วงวัย  โดยมี นายศิริพงษ์ สุจริตวณิชพงศ์ ผู้จัดการด้าน benefit management และผู้จัดการด้าน Employee benefits management ให้การต้อนรับ