กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

30 สิงหาคม 2561: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ “เดินขึ้นบันได วิถีคนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 30 สิงหาคม 2561: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ “เดินขึ้นบันได วิถีคนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

30 สิงหาคม 2561 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดโครงการ “เดินขึ้นบันได วิถีคนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รณรงค์ลดการใช้พลังงาน และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร โดยมี รองศาตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการพัฒนาพื้นที่และกายภาพ และ คุณวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์และตัดริบบิ้นเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันเดินขึ้นบันได

30 สิงหาคม 2561 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดโครงการ “เดินขึ้นบันได วิถีคนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รณรงค์ลดการใช้พลังงาน และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร โดยมี รองศาตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการพัฒนาพื้นที่และกายภาพ และ คุณวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์และตัดริบบิ้นเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันเดินขึ้นบันได