กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

29 มค. 2562 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ออกเยี่ยมคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาอุดมสุข 29 มค. 2562 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ออกเยี่ยมคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาอุดมสุข

29 มค. 2562 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ออกเยี่ยมคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาอุดมสุข เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลปทุมเวช รวมถึงเรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาสรงประภา และสาขาวัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง เข้าร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดโครงการและขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยหัวใจเข้ามาทำหัตถการในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกในห้องผ่าตัดไฮบริด

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ที่จะร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป

29 มค. 2562 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกับศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ออกเยี่ยมคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาอุดมสุข เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลปทุมเวช รวมถึงเรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาสรงประภา และสาขาวัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง เข้าร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดโครงการและขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยหัวใจเข้ามาทำหัตถการในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกในห้องผ่าตัดไฮบริด

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ที่จะร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป