กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะดำเนินการทำลายประวัติ และผลการตรวจเพทสแกนของผู้ป่วย ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะดำเนินการทำลายประวัติ และผลการตรวจเพทสแกนของผู้ป่วย

May be an image of text
 
ประกาศประชาสัมพันธ์!!
ด้วยศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะดำเนินการทำลายประวัติ และผลการตรวจเพทสแกนของผู้ป่วย ที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ. 2559
 
หากท่านมีความประสงค์ขอรับผลการตรวจเพทสแกน สามารถติดต่อแจ้งความจำนงค์ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2576 6000 ต่อ 1105 , 1106 หรือ 06 4585 5193