กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

4 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาตราจารย์ ดร.วิเชียร และ ดร.วิไลพร เลาหโกศล เข้ามอบเงินบริจาคสมทบทุน โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชาสุรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อการศึกษา สำหรับคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท 4 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาตราจารย์ ดร.วิเชียร และ ดร.วิไลพร เลาหโกศล เข้ามอบเงินบริจาคสมทบทุน โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชาสุรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อการศึกษา สำหรับคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาตราจารย์ ดร.วิเชียร และ ดร.วิไลพร เลาหโกศล เข้ามอบเงินบริจาคสมทบทุน โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชาสุรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อการศึกษา สำหรับคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี ศาตราจารย์ พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาตราจารย์ ดร.วิเชียร และ ดร.วิไลพร เลาหโกศล เข้ามอบเงินบริจาคสมทบทุน โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชาสุรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อการศึกษา สำหรับคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี ศาตราจารย์ พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์