กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : นางสาวสลิตา สฤษดิชัยนันทา ได้บริจาคเงินเพื่ออุทิศแด่ คุณแม่​เพ็กลั้ง​ แซ่เบ๊ จำนวน 200,000 บาท เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 : นางสาวสลิตา สฤษดิชัยนันทา ได้บริจาคเงินเพื่ออุทิศแด่ คุณแม่​เพ็กลั้ง​ แซ่เบ๊ จำนวน 200,000 บาท เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสลิตา สฤษดิชัยนันทา ได้บริจาคเงินเพื่ออุทิศแด่ คุณแม่​เพ็กลั้ง​ แซ่เบ๊ จำนวน 200,000 บาท เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมาเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลของท่านในครั้งนี้ พร้อมทั้งขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุข

 

 

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสลิตา สฤษดิชัยนันทา ได้บริจาคเงินเพื่ออุทิศแด่ คุณแม่​เพ็กลั้ง​ แซ่เบ๊ จำนวน 200,000 บาท เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมาเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลของท่านในครั้งนี้ พร้อมทั้งขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุข