กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

9 พฤศจิกายน 2563 คุณวิภา เกษตรสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ มอบผลิตภัณฑ์เก้าอี้จาก La-Z-Boy จำนวน 4 ชุด โดยมอบให้กับหน่วยเคมีบำบัด

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คุณวิภา เกษตรสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบผลิตภัณฑ์เก้าอี้จาก La-Z-Boy จำนวน 4 ชุด โดยมอบให้กับหน่วยเคมีบำบัด เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัด การนี้ คุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ ให้เกียรติมาเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์