กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ สนามภาคกลาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศ กิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ สนามภาคกลาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร