กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

23 มกราคม 2562 : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด กราบนิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมรโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาธวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 23 มกราคม 2562 : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด กราบนิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมรโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาธวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด กราบนิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมรโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาธวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมตตาเดินทางมา ประกอบพิธีอธิษฐานจิต เจิมป้าย “ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด จะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรก ในวันที่29 มกราคม 2562 ณศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร คณะแพทย์/พยาบาล และเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีด้วย