กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

26 พฤษภาคม 2561: พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสัมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสัมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท

พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสัมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 90 ปี ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สมทบทุนโครงการสานต่อที่พ่อให้ทำ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีคุณวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ วัดสัมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561