กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับการบริหารจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทวัคซีนตัวเลือก ชิโนฟาร์ม ( Covilo Sinopharm) ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับการบริหารจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทวัคซีนตัวเลือก ชิโนฟาร์ม ( Covilo Sinopharm)