กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

22 ตุลาคม 2561 : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบเงินบริจาคสนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1,000,000 บาท 22 ตุลาคม 2561 : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบเงินบริจาคสนับสนุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1,000,000 บาท

กรุงเทพฯ 22 ตุลาคม 2561 : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมีคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (ที่2จากขวา) คุณมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล คุณรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ และคุณอุษา ผูกพัน เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  (ที่3จากซ้าย) พร้อมด้วยนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และแพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ในนามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ โปรดบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

กรุงเทพฯ 22 ตุลาคม 2561 : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมีคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (ที่2จากขวา) คุณมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล คุณรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ และคุณอุษา ผูกพัน เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  (ที่3จากซ้าย) พร้อมด้วยนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และแพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ในนามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ โปรดบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ