กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

5 เมษายน 2562 : บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ร่วมบริจาคถุงผ้ารักษ์โลก 5 เมษายน 2562 : บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ร่วมบริจาคถุงผ้ารักษ์โลก

วันที่ 5 เมษายน 2562 : บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ร่วมบริจาคถุงผ้ารักษ์โลกจำนวน 800 ใบ มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้.

วันที่ 5 เมษายน 2562 : บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ร่วมบริจาคถุงผ้ารักษ์โลกจำนวน 800 ใบ มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้.