กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

12 ตุลาคม 2563 : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ 12 ตุลาคม 2563 : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่

12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร