กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

12 ตุลาคม 2561: ราชวิทยาจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จากวัดดอนเมือง จำนวน 10 รูป 12 ตุลาคม 2561: ราชวิทยาจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จากวัดดอนเมือง จำนวน 10 รูป

12 ตุลาคม 2561: ราชวิทยาจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จากวัดดอนเมือง จำนวน 10 รูป เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ป่วยและญาติ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมบำเพ็ญจิตกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หน้าศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

12 ตุลาคม 2561: ราชวิทยาจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จากวัดดอนเมือง จำนวน 10 รูป เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ป่วยและญาติ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมบำเพ็ญจิตกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หน้าศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์