กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ขอเชิญโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 
ขอเชิญโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการแก่องค์กรและหน่วยงานที่ประสานให้สถานพยาบาลของท่านจัดบริการฉีดวัคซีนตัวเลือก ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
 
สอบถามได้ที่ 0-2576-6000 ต่อ 8647 หรือ 8406 หากประสงค์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ กรุณาคลิกลิงค์การเข้าร่วมประชุมได้ทาง https://youtu.be/HkVzk8do50k


--->>ประกาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับการบริหารจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทวัคซีนตัวเลือก ชิโนฟาร์ม ( Covilo Sinopharm)
 
 
ขอเชิญโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการแก่องค์กรและหน่วยงานที่ประสานให้สถานพยาบาลของท่านจัดบริการฉีดวัคซีนตัวเลือก ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
 
สอบถามได้ที่ 0-2576-6000 ต่อ 8647 หรือ 8406 หากประสงค์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ กรุณาแจ้ง E-mail เพื่อขอรับลิงค์การเข้าร่วมประชุมได้ทาง line : prchulabhornhospital