พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

4 กันยายน 2563 : โครงการบำเพ็ญพระกุศล ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ลงพื้นที่ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 4 กันยายน 2563 : โครงการบำเพ็ญพระกุศล ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” ลงพื้นที่ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” พร้อมคณะจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมไพร ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 แก่ประชาชนโดยรอบอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มีประชาชนในชุมชนโดยรอบเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงพยาบาลพนมไพร จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย โดยโครงการฯ จะกลับมาออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 แก่ประชาชนในอำเภอพนมไพรอีกครั้งในวันที่ 7-11 กันยายน 2563
 

 

โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ปี 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในชุมชนชาวไทย” พร้อมคณะจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมไพร ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 แก่ประชาชนโดยรอบอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มีประชาชนในชุมชนโดยรอบเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงพยาบาลพนมไพร จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย โดยโครงการฯ จะกลับมาออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันฯ โควิด-19 แก่ประชาชนในอำเภอพนมไพรอีกครั้งในวันที่ 7-11 กันยายน 2563