พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

5 กรกฎาคม 2562 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษา พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ประชาชนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 5 กรกฎาคม 2562 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษา พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ประชาชนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

5 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษา พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ประชาชนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และชุมชนโดยรอบ และพร้อมเป็นที่พักพิงให้กับชุมชน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00น ถึง 12.00 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับบริการ ดังนี้
•บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ดัชนีมวลกาย ,ไขมัน,ความจุปอด)
•บริการเจาะเลือดหาภาวะ เสี่ยงเบาหวาน และตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
โดยประชาชนที่เข้ามารับบริการ จะได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจาก แพทย์ พยาบาล ที่ให้บริการอย่างเหมาะสม พร้อมรับยาพระราชทานและอาหารกลับบ้านสำหรับทุกท่านที่มารับบริการ


สรุปยอดผู้รับบริการทั้งหมด 321 ราย ตรวจโรคทั่วไป 269 ราย โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 80 ราย โรคระบบไหลเวียนโลหิต 37 ราย.โรคระบบทางเดินหายใจ 36 รายอื่นๆ 32 รายกายภาพบำบัด 33 รายทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 19 ราย
ทั้งนี้ผู้เข้ารับบริการทุกคนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีน้ำพระทัยที่แน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์โดยเฉพาะในด้านการแพททย์ และการสาธารณสุข นำความปลาบปลื้มมาสูพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

5 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษา พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ประชาชนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และชุมชนโดยรอบ และพร้อมเป็นที่พักพิงให้กับชุมชน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00น ถึง 12.00 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับบริการ ดังนี้
•บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ดัชนีมวลกาย ,ไขมัน,ความจุปอด)
•บริการเจาะเลือดหาภาวะ เสี่ยงเบาหวาน และตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
โดยประชาชนที่เข้ามารับบริการ จะได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจาก แพทย์ พยาบาล ที่ให้บริการอย่างเหมาะสม พร้อมรับยาพระราชทานและอาหารกลับบ้านสำหรับทุกท่านที่มารับบริการ


สรุปยอดผู้รับบริการทั้งหมด 321 ราย ตรวจโรคทั่วไป 269 ราย โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 80 ราย โรคระบบไหลเวียนโลหิต 37 ราย.โรคระบบทางเดินหายใจ 36 รายอื่นๆ 32 รายกายภาพบำบัด 33 รายทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 19 ราย
ทั้งนี้ผู้เข้ารับบริการทุกคนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีน้ำพระทัยที่แน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์โดยเฉพาะในด้านการแพททย์ และการสาธารณสุข นำความปลาบปลื้มมาสูพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก