พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

4 กันยายน 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่ชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด และผ้าห่มพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 4 กันยายน 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่ชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด และผ้าห่มพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

4 กันยายน 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่ชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด และผ้าห่มพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้ถึงการป้องกันโรคและการดูแลตนเอง แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

สำหรับการให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาแก่ประชาชนในครั้งนี้ มีผู้รับบริการทั้งหมด 101 ราย โดยแบ่งเป็น โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ 57 ราย โรคระบบทางเดินหายใจ 10 ราย โรคระบบไหลเวียนโลหิต 7 ราย โรคทางตา 6 ราย โรคระบบทางเดินอาหาร 6 ราย อื่นๆ 15 ราย

โอกาสนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงพร้อมทั้งได้นำถุงยังชีพพระราชทาน และผ้าห่มพระราชทานมามอบให้จำนวน 3 ราย
1. นายนภดล โยธิยะ อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 80 หมู่ 9 นาเจริญ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ผู้ป่วยพิการแต่กำเนิด(Cerebral palsy) ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดไม่เป็นคำ ไม่มีชักเกร็ง มีกระตุกบ้างเป็นบางครั้ง กลั้นปัสสาวะ-อุจจาระไม่ได้ ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอด
2. นางจำรูญ เนตรโสภา อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 184 หมู่ 10 ห้วยเคียน ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย case Parkinson ไม่ได้รักษาต่อเนื่อง 2 ปีก่อน ภายหลังหกล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีภาวะหลงลืม ถามตอบได้เป็นบางครั้ง ลืมตาตื่น ทำตามคำสั่งได้ช้า ยกแขน 2 ข้างได้เล็กน้อย ขา 2 ข้างข้อติดเหยียดตรงไม่ได้ พลิกตะแคงตัวเองไมได้ ญาติอุ้มนั่งรถเข็นได้ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย
๓. นายสาธิต รัตนพร อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 146 หมู่ 3 ป่าเลา ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ผู้ป่วยพิการแต่กำเนิด(Cerebral palsy) ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดไม่เป็นคำ ไม่มีชักเกร็ง กลั้นปัสสาวะ-อุจจาระไม่ได้ ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอด
นำความปลาบปลื้มแก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

4 กันยายน 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในพื้นที่ชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด และผ้าห่มพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้ถึงการป้องกันโรคและการดูแลตนเอง แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

สำหรับการให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาแก่ประชาชนในครั้งนี้ มีผู้รับบริการทั้งหมด 101 ราย โดยแบ่งเป็น โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ 57 ราย โรคระบบทางเดินหายใจ 10 ราย โรคระบบไหลเวียนโลหิต 7 ราย โรคทางตา 6 ราย โรคระบบทางเดินอาหาร 6 ราย อื่นๆ 15 ราย

โอกาสนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงพร้อมทั้งได้นำถุงยังชีพพระราชทาน และผ้าห่มพระราชทานมามอบให้จำนวน 3 ราย
1. นายนภดล โยธิยะ อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 80 หมู่ 9 นาเจริญ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ผู้ป่วยพิการแต่กำเนิด(Cerebral palsy) ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดไม่เป็นคำ ไม่มีชักเกร็ง มีกระตุกบ้างเป็นบางครั้ง กลั้นปัสสาวะ-อุจจาระไม่ได้ ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอด
2. นางจำรูญ เนตรโสภา อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 184 หมู่ 10 ห้วยเคียน ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย case Parkinson ไม่ได้รักษาต่อเนื่อง 2 ปีก่อน ภายหลังหกล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีภาวะหลงลืม ถามตอบได้เป็นบางครั้ง ลืมตาตื่น ทำตามคำสั่งได้ช้า ยกแขน 2 ข้างได้เล็กน้อย ขา 2 ข้างข้อติดเหยียดตรงไม่ได้ พลิกตะแคงตัวเองไมได้ ญาติอุ้มนั่งรถเข็นได้ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย
๓. นายสาธิต รัตนพร อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 146 หมู่ 3 ป่าเลา ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ผู้ป่วยพิการแต่กำเนิด(Cerebral palsy) ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดไม่เป็นคำ ไม่มีชักเกร็ง กลั้นปัสสาวะ-อุจจาระไม่ได้ ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอด
นำความปลาบปลื้มแก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้