พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

4 เมษายน 2562 : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลประชาชนที่โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 4 เมษายน 2562 : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลประชาชนที่โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลประชาชนที่โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติกับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2562


โอกาสนี้ ผู้ช่วยเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบยาพระราชทานแก่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 2 คน ได้แก่ นายพัด มีสีสงค์ อายุ 48 ปี และนางสาวภัทรพร บรรเทา อายุ 16 ปี สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลประชาชนที่โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติกับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2562


โอกาสนี้ ผู้ช่วยเลขาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบยาพระราชทานแก่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง 2 คน ได้แก่ นายพัด มีสีสงค์ อายุ 48 ปี และนางสาวภัทรพร บรรเทา อายุ 16 ปี สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง