พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

12 มีนาคม 2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ เป็นผู้แทนอัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 12 มีนาคม 2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ เป็นผู้แทนอัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ เป็นผู้แทนอัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 มอบให้แก่ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), นางยุพา ล่ำซำ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, พลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานกรรมการ และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิเมืองไทยยิ้มได้มอบเงินบริจาคให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 บาท ณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถ.รัชดาภิเษก

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ เป็นผู้แทนอัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 มอบให้แก่ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), นางยุพา ล่ำซำ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, พลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานกรรมการ และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิเมืองไทยยิ้มได้มอบเงินบริจาคให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 บาท ณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถ.รัชดาภิเษก