พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

12 มีนาคม พ.ศ.2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปมอบให้แก่ นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปมอบให้แก่ นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปมอบให้แก่ นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ นายกันต์ กันตถาวร ศิลปินในสังกัดช่องเวิร์คพอยท์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดย ส.ค.ส. พระราชทาน มีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตราประจําพระองค์ อักษรพระนาม “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒ Season’ s Greeting 2019

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปมอบให้แก่ นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ นายกันต์ กันตถาวร ศิลปินในสังกัดช่องเวิร์คพอยท์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดย ส.ค.ส. พระราชทาน มีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตราประจําพระองค์ อักษรพระนาม “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒ Season’ s Greeting 2019