พระกรณียกิจ พระกรณียกิจ

25 เมษายน 2562 : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยงมอบให้แก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ 25 เมษายน 2562 : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยงมอบให้แก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์

25 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยงมอบให้แก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนาการ ตัวแทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, นางสาวสีตลา จุฑะรพ ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และประชาชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้แทนพระองค์ได้รับฟังบรรยายโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนสำหรับพักดูแลสุนัขภายในศูนย์พักพิงดังกล่าวด้วย โดยนางสาวสีตลา จุฑะรพ ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตั้งอยู่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 30 ไร่ เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัดซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสุนัขเพศผู้ 500 ตัว และเพศเมีย 250 ตัว รวมทั้งสิ้น 750 ตัว รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม สนองพระราชประสงค์อย่างเต็มกำลังความสามารถ

25 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมอาหารสัตว์พระราชทานในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยงมอบให้แก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนาการ ตัวแทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, นางสาวสีตลา จุฑะรพ ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และประชาชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้แทนพระองค์ได้รับฟังบรรยายโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนสำหรับพักดูแลสุนัขภายในศูนย์พักพิงดังกล่าวด้วย โดยนางสาวสีตลา จุฑะรพ ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตั้งอยู่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 30 ไร่ เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัดซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสุนัขเพศผู้ 500 ตัว และเพศเมีย 250 ตัว รวมทั้งสิ้น 750 ตัว รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม สนองพระราชประสงค์อย่างเต็มกำลังความสามารถ